Inter Rhône

AOC-Wijnen van de Côtes du Rhône en de Rhônevallei

Wettelijke vermeldingen


Informatie uitgever
Deze website wordt uitgegeven door:
Inter Rhône
Association Loi 1901

6, rue des Trois Faucons
CS 90513 
84024 Avignon Cedex 1
Telefoon: 04.90.27.24.00
Siret [bedrijfsidentificatienummer]: 783 204 001 00029 

contact-avignon@inter-rhone.com

Intracommunautair btw-nummer: FR 27783204001 
Aangifte CNIL [Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid]: 1302104 

Directeur publicatie: Arnaud PIGNOL, algemeen afgevaardigde
Communicatiemanager: Jean Michel Guiraud


Auteursrecht - Copyright@ - Merkenrecht - Links
Deze website valt volledig onder de Franse en internationale wetgeving over het auteursrecht en de intellectuele eigendom. 
-
Gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van onderdelen op de website is streng verboden. 
Eerbiediging van eigendommen en merken. 

De op de website gepubliceerde afbeeldingen en foto’s zijn eigendom van Inter Rhône of worden door Inter Rhône gebruikt met toestemming van de houders van de rechten. Gebruik van deze afbeeldingen of foto’s door derden is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Inter Rhône en kan inbreuk vormen op de rechten die van toepassing zijn op communicatie of reclame.

Auteursrecht
De rechten voor reproductie en weergave van alle op de website weergegeven werken zijn strikt voorbehouden.
Derhalve is reproductie of weergave van de hele of gedeeltelijke website, op ongeacht welke drager, streng verboden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de publicatiemanager. De documenten mogen slechts ter informatie worden gekopieerd en kopieën mogen uitsluitend gebruikt worden voor privégebruik.

Merkenrecht

De op de website weergegeven handelsnamen, merken en onderscheidende tekens zijn merkenrechtelijk beschermd. Reproductie of weergave van (een deel van) de voornoemde tekens is streng verboden, en is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de merkhouder.
Inter Rhône behoudt zich het recht voor namaak van zijn documenten en intellectuele eigendommen (strafrechtelijk) te vervolgen.

De aanmaak van hyperlinks naar de website www.vins-rhone.com
Binnenkomende links: de website van Inter Rhône staat het aanbrengen van een hyperlink die verwijst naar zijn inhoud toe, op voorwaarde dat geen gebruik wordt gemaakt van de techniek van dieplinken “deep linking”), dat wil zeggen dat de pagina’s toegankelijk moeten zijn via het openen van een venster en de bron www.vins-rhone.com moeten vermelden.

Deze toestemming geldt niet voor websites die informatie verspreiden die polemisch, pornografisch of xenofoob is of die tot op zekere hoogte gevoelig ligt voor een grote groep mensen of voor de openbare orde.

Uitgaande links: de website www.vins-rhone.com bevat hyperlinks die toegang geven tot websites die niet zijn uitgegeven door Inter Rhône. Derhalve kan Inter Rhône niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of de op deze websites aanwezige elementen of diensten waartoe u op deze wijze toegang heeft.

Persoonsgegevens
Gebruikers worden in kennis gesteld dat hun persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van het magazine, de contactformulieren, aanmeldingsformulieren voor de nieuwsbrief, spelletjes of andere vragenlijsten automatisch verwerkt worden door Inter Rhône. De verzamelde gegevens worden strikt geheim gehouden en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de leden en diensten van Inter-Rhône.

Bepaalde specifieke informatie die gevraagd wordt in onlineformulieren is verplicht. Indien deze informatie onjuist is ingevuld, wordt deze niet verstuurd naar Inter Rhône.

Overeenkomstig de wet "Informatique et Libertés" [Franse wet inzake persoonsgegevens] van 6 januari 1978 als gewijzigd bij de wet van 6 augustus 2004 (artikelen 38 t/m 43 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden), kunt u uw recht van toegang tot  uw persoonsgegevens en eventueel uw recht van rectificatie of verwijdering hiervan uitoefenen door te schrijven naar Inter Rhône – 6 rue des Trois Faucons – 84024 Avignon cedex 1.

Om u nog beter van dienst te zijn, meet Inter Rhône het aantal pagina’s dat bekeken wordt, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de website, alsmede de frequentie waarmee ze terugkeren naar de website.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u de website van de CNIL [Franse nationale commissie voor informatica en vrijheid] raadplegen: http://www.cnil.fr.

Aansprakelijkheid van de uitgever van de website
Door deze website te bezoeken, aanvaarden de internetgebruikers deze algemene gebruiksvoorwaarden. 

Inter Rhône stelt internetgebruikers informatie ter beschikking waarvan de juistheid zo goed mogelijk gecontroleerd wordt wanneer de informatie online geplaatst wordt. Inter Rhone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of eventuele schade in verband met het raadplegen van deze informatie. 

Inter Rhône behoudt zich het recht voor de inhoud van de website te wijzigen, te corrigeren of tijdelijk te verwijderen.

Inter Rhône kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat internetgebruikers kunnen maken van de informatie op de website.

Hyperlinks op de website www.vins-rhone.com geven toegang tot andere websites waarover Inter Rhône geen enkele controle uitoefent. Inter Rhône kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van schade veroorzaakt door de inhoud van een of meerdere door een hyperlink verbonden websites.

Internetgebruikers dienen zelf alle treffende maatregelen te nemen om hun hard- en software en computergegevens te beschermen, met name tegen computervirussen op het internet. Inter Rhône kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van een virus tijdens uw verbinding met diens website.

Inter-Rhône is niet aansprakelijk voor problemen bij toegang tot zijn website of andere communicatiestoringen.

Beheer van toegang en wachtwoord
De website of bepaalde rubrieken hiervan zijn beschikbaar via een toegangscode en wachtwoorden. De toegangscodes en wachtwoorden zijn vertrouwelijk. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan. U dient dus alle maatregelen te nemen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de toegekende toegangscodes en wachtwoorden garanderen. U verbindt zich ertoe Inter Rhône in kennis te stellen van elk frauduleus gebruik van uw toegangscode en wachtwoord zodra u hiervan kennis heeft genomen. Het aantal pogingen voor toegang tot de website of de beveiligde rubriek is beperkt. Inter Rhône behoudt zich het recht voor uw toegang tot de site te schorsen in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang.

Gebruik IP-adres
Een IP-adres is een getal dat automatisch door uw internetaanbieder wordt toegekend aan uw computer wanneer u op het internet surft. Wanneer u de pagina’s van de website bekijkt, registreren onze servers uw IP-adres.

Inter Rhône verzamelt de IP-adressen om zijn eigen computersysteem te beheren en om het gebruik dat van de website gemaakt wordt, te analyseren. Inter Rhône verbindt de IP-adressen niet aan enige persoonsgegevens, hetgeen betekent dat uw bezoeken worden geregistreerd maar dat u anoniem blijft.

Inter-Rhône kan echter uw IP-adres gebruiken in samenwerking met uw internetaanbieder om u te identificeren, indien wij het nodig achten onze gebruiksvoorwaarden te doen naleven of onze diensten of onze klanten te beschermen, dan wel op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten.

Verantwoording
Ontwerp, uitvoering en technisch onderhoud: Octave & Octave - 38 rue des Blancs Manteaux - 75004 Parijs

Editoriaal ontwerp: Angie -  26 rue du Sentier - 75002 Parijs

Fotocreaties: Photothèque Inter Rhône (Marc Barthélémy, Christophe Grilhé, Isabelle Desarzens, Philippe Medard, Alain Gas, Lionel Moulet, Jean François Cholley, Jérome Ubassy)